DimadSoft Logo
Sản phẩm    LiÍn hệ    Gia nhập hội viÍn    Đặt mua    Log in   
 
English French Italian Serbian German Danish Finnish
Portuguese Brazilian Croatian Greek Portuguese Dutch Spanish Vietnamese

 trang chính
 lược sử phiên bản
 tải về
 đặt mua
 info, guides
 chuyển thông tin đăng ký

spacer
spacer
   MenuEdit  
 
Users say:
First off, allow me to express my gratitude for your excellent product. Iíve bought it several months ago, and enjoyed it ever since ... even though Iím still learning how to use its various features. L D
More...

Có tất cả những công cụ tuyệt vời, chẳng hạn như: dvddecryptor, ifoedit, dvdshrinkimgtools một ai đó có thể sao lưu lại đĩa DVD rất dễ dàng. Những bước duy nhất trong quá trình này, mà thật sự rất phức tạp, là sửa menu để vô hiệu hoá/chỉnh sửa các nút dẫn đến những phần đã loại bỏ của DVD và nhảy qua những đoạn DVD không cần thiết. Các quá trình này đòi hỏi một kiến thức tốt về cấu trúc đĩa DVD và thậm chí tốn nhiều thời gian (thường là nhiều thời gian của cá nhân hơn là các bước khác gộp lại).

MenuEdit là một trình soạn thảo tập tin vob của DVD dành cho Windows, có thể triệt tiêu nguồn gốc của vấn đề - loại bỏ những nút khỏi menu DVD và thay thế những đoạn DVD không cần bằng những gì bạn thích. Không có nút - không có vấn đề. ;)

  Vài đặc điểm của MenuEdit
 

MenuEdit có một giao diện sử dụng rất đơn giản và dễ dùng, sẽ giúp bạn:

 • Loại bỏ những nút không cần từ cả menu tĩnh lẫn động;
 • Loại bỏ những đoạn quảng cáo/logo/cảnh báo;
 • Xoá bỏ những cells/vobs không còn sử dụng;
 • Xem trước mọi thứ trên DVD của bạn;
 • Tự động tạo lại đường dẫn đến các nút còn lại trên menu để chúng vẫn còn sử dụng được khi dùng các phím di chuyển trên rờ-mốt điều khiển;
 • Tự động hiệu chỉnh các nút cho tất cả các chế độ hiển thị tự động;
 • Chỉnh sửa các lệnh và thuộc tính của tất cả các nút;
 • Thêm nút cho menu;
 • Sửa bảng màu của menu;
 • Di dời nút giữa các menu - xuất/nhập nút menu;
 • Lưu lại những khung hình video đã chọn thành tập tin;
 • Thay đổi id của cell/vob.

Một vài chức năng của MenuEdit chỉ có trong phiên bản đã đăng ký.