DimadSoft Logo
Proizvodi    Kontakti    Affiliate    Naruči    Log in   
 
English French Italian Serbian German Danish Finnish
Portuguese Brazilian Croatian Greek Portuguese Dutch Spanish Vietnamese

 DvdReMake Pro
 DvdReMake
 MenuEdit
 KBang

spacer
spacer
   Kontakti  
 

Upotrijebite sljedeće e-mail adrese za kontakt (obratite pažnju da možemo čitati i odgovoriti na e-mailove na Engleskom):

menuedit at dimadsoft.com - pitanja, sugestije i greške prijavite na MenuEdit

dvdremake at dimadsoft.com - pitanja, sugestije i greške prijavite na DvdReMake i DvdReMake Pro

kbang at dimadsoft.com - pitanja, sugestije i greške prijavite na KBang

sales at dimadsoft.com - prodaja, promocija, reklamiranje, suradnja

webmaster at dimadsoft.com - komentari na stranicu

info at dimadsoft.com - opće informacije